• Русе, ул."Дойран" 15, вх.2, офис 7
  • (+359) - 887745856
  • expertaeood@gmail.com

Основания за освобождаване на работник

 

Основание за освобождаване

Разпоредба от КТ

В срока на изпитване

чл.71, ал.1

Извън срока на изпитване

чл.325, ал.1, т.1

Подадено писмено предизвестие от работника

чл.326, ал.1

Подадено писмено предизвестие от работодадел във връзка с намаляване обема на работата

чл.328, ал.1, т.3

 Дисциплинарно уволнение

 чл.330, ал.2, т.6 във

връзка с чл.190, ал.1, т.2

 

Кодове при прекратяване на трудовите правоотношения

код 1

чл.71, ал.1 от КТ - в срока на изпитване

код 2

чл.325,ал.1 / 325,ал.2 / 326 / 328 / 330 от КТ