• Русе, ул."Дойран" 15, вх.2, офис 7
  • (+359) - 887745856
  • expertaeood@gmail.com

Декларация по чл.73 от ЗДДФЛ

 

 Съдържание:

- платени суми по граждански договори

- платени суми за наеми

- платени суми на нотариуси

- платени суми за закупуване на земеделска продукция от ЗП

- платени суми на адвокати

- платени дивиденти

 Срок:

- 15 март на календарната година с данни за предходната година

 

Помощник

ВИД ДЕЙНОСТ КОД НА ДОХОДА ПРОЦЕНТ НПР
Адвокат 306 25 %
Нотариус 306 25 %
Доход от наем 401 10 %
Граждански договор 30714 25 %
ЗП 301 60 %
Дивидент 814 5 %